ឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មរ៉ែ

មាន​ឧស្សាហកម្ម​តិចតួច​ដែល​ពិបាក​លើ​ឧបករណ៍​ដូច​ជា​ឧស្សាហកម្ម​រុករក​រ៉ែ។Velon បានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ជីកយករ៉ែទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់នូវបំពង់ទុយោ និងបំពង់ទុយោរបស់យើងដែលបានសាងសង់ឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកបំផុតមួយចំនួនរបស់ភពផែនដី។ ផលិតផល Velon ត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងពិសេសទៅនឹងតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្មរ៉ែ លោហធាតុ និងរ៉ែ ដោយធានានូវឧបករណ៍របស់អ្នក និងសមាសធាតុបំពេញ និងលើសពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង: