ឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មឱសថ

ឧស្សាហកម្មឱសថគឺជាឧស្សាហកម្មដែលមានតម្រូវការតឹងរ៉ឹង។ទុយោស៊ីលីកូនប្លាទីន ថ្នាក់ទីឱសថ VELON មានវិញ្ញាបនបត្រពេញលេញ សុវត្ថិភាព និងភាពអាចជឿជាក់បាន ហើយបំពេញតាម FDA, USP, BFR និងវិញ្ញាបនប័ត្រអាហារ និងឱសថផ្សេងទៀត។វា​មាន​លក្ខណៈ​អនាម័យ​ខ្ពស់ មិន​ពុល និង​គ្មាន​រសជាតិ។ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មអនាម័យខ្ពស់ ដូចជាអាហារ ភេសជ្ជៈ គ្រឿងសំអាង ឱសថ ជាដើម ការសម្អាត CIP និង SIP អាចត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង